مطالب و جملات زیبا - جمعه 25 آذر 1390
آه... - شنبه 19 آذر 1390
جملات عاشقانه - شنبه 19 آذر 1390
خدا اون روزو نیاره ..چه برا شما وووچه برا من.... - شنبه 19 آذر 1390
بمان.. - شنبه 19 آذر 1390
من و تنهایی - جمعه 18 آذر 1390
و دیگر هیچ.... - جمعه 18 آذر 1390
صفحه قبل 1 صفحه بعد